30 mei 2017

RG65 SEIZOEN 2018


WINTERCUP 25 Februari 2018 verplaatst naar het Valkenburgse meer!!

 

Beste Zeilers,
 
Zondag 25 februari zeilen we weer een Wintercup RG65. ( ijspegel cup bijna…) @@@@ Maar deze is door de ijsvorming op Wanneperveen verplaatst naar het Valkenburgse meer! (Daar ligt nooit ijs volgens de kenners! )
Tjakko Keizer en Peter Molenaar hebben zich aangeboden de boot en boeien te regelen. Alvast dank daarvoor Tjakko en Peter!
 
Bijgevoegd is de deelnemerslijst die zich hebben aangemeld. ( Ron heeft zich afgemeld)
Tevens ook een plattegrond van de locatie met daarbij het adres. J. Pellenbargweg 2, Valkenburg.
De aanvangstijden zijn ook iets aangepast!!!!
 
De RG65 model zeilwedstrijden worden maandelijks gehouden op verschillende locaties in Nederland en deelname is vrij voor iedereen met een model zeilboot welke voldoet aan het RG65 Klasse regelement.
 
 
10:00 aanwezig -koffie ( inschrijfgeld € 3,50 onder voorbehoud)
10:15 Palaver ( parkeerplaats/waterkant)
10:30 eerste start
12:30-13:30 lunch pauze
15:15 laatste start
Uiterlijk 16:00 bekend maken uitslagen.
 
In het strandpaviljoen Brasserie Buitenhuis  is alles aanwezig voor de inwendige mens; koffie al of niet met een gebakje erbij-en voor tussen de middag is ook alles verkrijgbaar.
Erg gezellig restaurant en een geweldig mooie locatie!! ( net zoals Wanneperveen)
 
Kleed je warm aan want het zal een koude dag zijn!!!  Het is om het vriespunt! Verwachting is wel goed. Zon en een lekker windje uit het oosten. Met de zon erbij voelt het waarschijnlijk minder koud.
 
@@ Houd de facebook pagina Rg65Nederland in de gaten voor eventuele verandering in verband met weer en ijs omstandigheden!! Vanaf nu houden we dagelijks contact over de omstandigheden. Mocht er om wat voor reden dan ook de wedstrijd toch niet doorgaan zal dat uiterlijk zondagochtend 8 uur zichtbaar zijn op de website, Facebook en via de Whatsapp!!
 
 
 
Meer info RG65  http://rg65.nl/
 
!!!! wil je toegevoegd worden aan de RG65Nederland WhatsApp?? Geef dan je mobiele telefoon nummer aan mij door!
 
Groet en tot ziens aan de waterkant!
 
RG65NL

 
 
 
 
 

 

WINTERCUP RG65 WEDSTRIJD ALMERE


Wintercup RG65, 28.01.2018, Almere
Dat Taede de Jong zijn best gedaan heeft om er een mooi evenement
van te maken, was bij aankomst al direct te zien.
De overzichtelijke baan lag er keurig in. En dat het weer met een matige
tot krachtige wind, die in de loop van de dag steeds verder toenam, ook
een handje hielp, was mooi meegenomen.
Het was in elk geval zo goed als droog en niet koud.
De diversiteit aan boten, zoals de foto’s duidelijk laten zien, was enorm.
Aan de ene kant de lichte, smalle, snelle en niet zelden zelfgebouwde
boten van polyester, carbon of hout, met aan de andere kant de bredere,
zwaardere standaard-boten zoals de Dragon Force 65 en de Affinity met
hun veelal iets kleinere, niet-geprofileerde zeilen. De internationaal wijd
verbreide RG65-klasse is nu eenmaal, en dat al ruim zestig jaar, een
zogenaamde ontwikkelings-klasse met maar een beperkt aantal regels,
zoals romplengte, zeiloppervlak en masthoogte.
Dat gewicht en vlakke zeilen niet altijd een nadeel zijn bij meer wind,
laten de uitslagen duidelijk zien.
De lange kiel met behoorlijke ballast en de mogelijkheid om zelf zijn
zeilkeuze te bepalen maken de boot geschikt voor bijna alle
weersomstandigheden.
Regelmatig werden de boten voorzien van steeds kleinere tuigen in allerlei
verschillende formaten.
Het wedstrijdverloop was op zijn minst grillig te noemen, niet in de laatste
plaats door de soms forse vlagen, die ervoor zorgden dat de boten regelmatig
een loopje namen met bedoelingen van hun stuurman.
Maar op zulke dagen als vandaag hoort dat er gewoon bij.
Door het relatief korte eerste kruisrak was het bij de boventon soms een
vrolijke boel, waarbij de eigen positie niet zelden prevaleerde boven de
zeilreglementen. Dat had beslist beter gekund, temeer daar de baan goed te
overzien was.
Vrij blijven van andere deelnemers was daardoor dikwijls belangrijker
geworden dan goed zeilen. Een punt van aandacht.
Dat de sfeer onder de deelnemers in het geheel niet leed onder de vaak
onverwachte gebeurtenissen, was typerend voor deze vriendelijke en
gezellige klasse.
Al met al zijn er 20 wedstrijden gezeild, met Norbert Horsthuis als
duidelijke winnaar.
Dank gaat vooral uit naar Taede, die behalve de wedstrijdleiding ook de
puntentelling voor zijn rekening nam, en Marijke, die de kou en de wind
trotseerde bij het noteren van de uitslagen.
Tenslotte kan vermeld worden dat Restaurant de Kaptein niet alleen het
fysieke welzijn op een aangename wijze op peil hield, maar ook ruimte
bood aan 18 bootjes met alle daarbij behorende zeiltassen, gereedschapskisten
en andere ongeregeldheden.
Kortom, een dag om met plezier naar terug te kijken.
Dirk-Jan Kann


WSV Noorderplassen West http://wsvnoorderplassenwest.nl/


Restaurant De Kapitein http://dekapiteinalmere.nl/
  
Op dit moment werk ik aan een RC zeilevenementen Agenda 2018 die het dichtst liggen bij de RG65 Klasse en waarbij ik het gevoel hebben elkaar te kunnen versterken in ontwikkeling. Ook omdat er een aantal zeilers meerdere klassen zeilen. Liever niet kiezen maar graag allen varen. Houd deze agenda in de gaten i.v.m. regelmatige update. Ik heb het initiatief genomen toe te werken aan dit overzicht van wedstrijden in Nederland. later komt het als Excel zichtbaar. PeterV NED05 klik op foto voor grotere weergave.

Wintercup Maart in Deventer zal plaats vinden op 25 maart!!! We zoeken nog een mooie locatie voor de wintercup in Februari. Als iemand een idee heeft stuur een bericht naar petervulperhorst@gmail.comWINTERCUP WEDSTRIJD 17 DECEMBER BLOKZIJL 


Na een lange slecht weer-periode met sneeuw, gladheid,
codes geel en oranje was het een verademing om eindelijk
eens met stralend mooi weer in Blokzijl aan te komen.
Na gezamenlijk in het zonnetje koffie gedronken te hebben
bij ons clubhuisje op het terrein van camping De Sas,
gelegen aan de Zuiderkade, was er eigenlijk maar één
probleem: het water naast de camping was bevroren.
En het zag er niet naar uit dat het ijs snel zou verdwijnen.
Gelukkig was een klein gedeelte van de havenkom, vlak
achter de openstaande waterkering, ijsvrij.
Dit bood voldoende ruimte voor het leggen van een mooie
baan, zeker nadat Oene Rozendal al roeiend het ijs nog wat
verder had teruggedrongen.
Ook de wind was ons goed gezind. Een klein, maar vrij
constant briesje, dat precies door de openstaande waterkering
blies, maakte het mogelijk om zonder problemen 11 wedstrijden
te varen.
Doordat de onderlinge snelheidsverschillen klein waren kon
achter elkaar door gestart worden.
Na afloop werd deze fraaie dag, die in een goede sfeer verliep,
afgerond in een plaatselijk café aan de havenkom.
Al met al kijken we terug op een leuke dag, met dank aan
Oene voor de organisatie en Peter voor het opmaken van de score.
Onderstaande foto geeft een mooi beeld van de wedstrijden.
Dirk-Jan Kann


Zondag 17 december zeilen we weer een wintercup wedstrijd RG65 in Blokzijl 

IJS EN WEDER DIENENDE VOLG DE WEBSITE VOOR INFO

Vanaf 9.30 uur staat de koffie klaar en voor de lunch is gezorgd 

Palaver 10.00 uur. 
Eerste start 10.30 uur.
Laatste start 15.00 uur.    

Inschrijfgeld €  3,50 

Inschrijven graag i.v.m. de lunch  oenerozendal1@gmail.com


Locatie Camping de SAS Blokzijl

Zuiderkade 22   8356EB   Blokzijl 


Tot ziens in BlokzijlDe Goth zoals aangeboden is verkocht 

Mocht u nog boten willen kopen of verkopen we horen het graag 


Open Nederlands Kampioenschap RG65, 19 november 2017, Lemmer


Kijk voor foto,s en video,s op Facebook   RG65 NEDERLAND 
Onderweg in de auto richting Lemmer werd de toon voor de rest van de dag al gezet: regenbuien vooral in het Noorden, 7 tot 8 graden en harde tot soms onstuimige wind. En of we het wilden of niet, al deze voorspellingen kwamen uit.
Om verschillende redenen was een aantal “vaste” RG-zeilers verhinderd, waardoor het totaal aantal deelnemers lager was dan we gewend waren. Met een opkomst van 12 boten was het veld niet groot, maar gelet op de betrekkelijk geringe omvang van het wedstrijdwater en vlagen die je soms alle kanten deden opvliegen, was het meer dan genoeg. Bovendien had het varen in één groep het voordeel dat je redelijk achter elkaar door kon starten, met de nodige pauzes om zeilen te wisselen of materiaal te vervangen.
Iedereen deed zijn uiterste best, in een overigens prima sfeer, om zoveel mogelijk bij elkaar uit de buurt te blijven, maar dit lukte helaas niet altijd, met als gevolg dat de boten soms de neiging hadden om over elkaar heen of onder elkaar door te schieten, af en toe met veelal lichte schade als gevolg.
De wedstrijdleiding wist keurig met deze omstandigheden om te gaan.
De baanleggers hadden nu eens een gemakkelijke dag. De baan kon de hele dag ongewijzigd blijven liggen, ook al had de wind de neiging, zoals op het Noordelijke Halfrond niet ongebruikelijk, om in de loop van de dag wat te ruimen.
Aan de top waren de snelheidsverschillen gering. Een kleine fout was genoeg om de aansluiting tot de finish toe te missen. Gelukkig bood elke start weer nieuwe kansen.
En spannend was het wel, niet in de laatste plaats doordat tot twee keer toe de tussenstand werd doorgegeven en iedereen wist wat hij moest presteren om voor de ander te blijven. Dat ging de ene keer beter dan de andere, vooral omdat het zeilen soms meer leek op overleven dan tactisch de juiste koers naar de boeien te varen.
Met dank aan de organisatoren, de wedstrijdleider, de starters en andere hulpvaardige lieden die zich hadden opgeofferd om de hele dag in de harde wind en regen te staan, kunnen we terugzien op een mooi en leuk evenement.
De gastvrijheid van restaurant “de Eerste Aanleg”, goed en informeel als altijd, was weer als vanouds.
Dirk-Jan Kann


Podium:
1. Taede de Jong
2. Norbert Horsthuis
3. Dirk-Jan Kann


OPEN NK RG65 zal gezeild worden op 19 november in Lemmer.

Inschrijven oenerozendal1@gmail.com 

Hallo Zeilers

Zondag 19 november zal het OPEN NK 2017 RG65 plaats vinden in Lemmer

Iedereen is welkom tijdens deze wedstrijd, die in de RG65 klasse en in de Dragon Force en de Affinity klasse gevaren zal worden.

De wedstrijd is voor iedereen, we gaan er vanuit dat net als vorig jaar het weer een leuke zeildag zal worden voor iedereen.

In principe zal er in 1 wedstrijd veld gevaren worden, zodat iedereen lekker veel wedstrijden kan zeilen.

Het Palaver is om 9,30 uur, en om 10.00 uur zal er gestart worden, de laatste start zal 16.00 uur
zijn, vanaf 9,00 uur staat de koffie klaar voor de zeilers.
In het restaurant kan iedereen voor eigen rekening een lunch bestellen.

Aansluitend op de laatste wedstrijd zal de prijsuitreiking plaats vinden, tevens is er gelegenheid om deel te nemen aan het Skippersdiner, dit zal zijn om circa 17.30 uur kosten hiervoor zijn € 20,-- hiervoor graag opgegeven i.v.m. de reserveringen w.loijens@gmail.com
Het inschrijfgeld voor deze wedstrijd bedraagt €  4,50 dit is inclusief de koffie en koek voor aanvang.

Lokatie
Restaurant “De Eerste Aanleg”
Plattedijk 20A , 8531 PE Lemmer
E-mail : info@eersteaanleg.com
Telefoon : 06 5130 5155

Schrijf je in op oenerozendal1@gmail.com


Tot ziens in Lemmer

Groet RG65 zeilers

Volgt de website en mail voor verdere informatie 


Zeilen in Blokzijl 

In Blokzijl wordt er al heel wat jaren regelmatig gezeild op dit moment hebben we een prachtige locatie met een clubgebouwtje op Camping de Sas in Blokzijl.

Iedereen die wil zeilen is van harte welkom op de woensdagmiddag van 15.00 uur tot circa 18.00 uur en op de zondag van 10.00 uur tot circa 13.00 uur. koffie koek en een drankje zijn voorhanden.

Hoe werkt het kijk op de site RG65.nl, waar je kunt opgeven als je wilt zeilen op de woensdag of de zondag, als dit aanklikt krijg je een invulformulier waarop je invult dat je komt, en je zeilnummer, en eventuele opmerkingen, als je wilt weten of het doorgaat klik je op de tekst gaat het door op woensdag ? of gaar het door op de zondag ?  je krijgt dan een lijst met deelnemers die ook hebben ingeschreven zijn dit het er meer als 5 dan gaat het door.

Inschrijfgeld is € 3,50 per persoon (onder de 18 jaar gratis) dit is tevens voor de koffie koek, en een drankje.  

Adres 

Camping de SAS 

Zuiderkade 22 

8356EB Blokzijl 

Parkeren achter op het veld 


Voor de wintercupwedstrijden zie agenda graag per Email aanmelden oenerozendal1@gmail.com

Tijdens de datums van de officiële wedstrijden komen de reguliere wedstrijden op die datum uiteraard te vervallen   

Voor vragen stuur gerust even een berichtje oenerozendal1@gmail.com 
   

 
  29 maart 2017

RG65 ZOMERSEIZOEN 2017 v3
ZONDAG 14 MEI 2017 EERSTE ZOMERREGATTA BLOKZIJL

Afgelopen zondag de eerste zomerregatta gezeild in Blokzijl
Er waren 14 deelnemers die getrakteerd werden niet alleen op, koffie met koek, en een lunch maar ook op geweldig zeilweer "windkracht 2-3 uit ZW" was een prachtige basis voor 16 races.
We hadden het terras verplaatst naar de waterkant waar het volop genieten was in de zon.

Het vermelden waard is zeker de race van Bas Kijkindevegt die met de boot van zijn vader Gerrit even liet zien hoe je eerste kan worden tussen allemaal snelle zeilers geweldig Bas goed gedaan.  

We kijken terug op een sportieve leuke zeildag en gaan voor de volgende zomerregatta volg de websites


Foto's onder tabblad video en foto met dank aan Frans Schuurman


Verslag Friesland Bokaal 23 April 2017

Leeuwarden 23 April. Wind… genoeg, Super!, richting.. Noord West, perfect.. temperatuur.. fris! Dikke jas aan. Weer.. kans op een bui.. wat ook het geval was! Kortom,  Leeuwarden zoals we Leeuwarden kennen!! Bikkelen aan de waterkant! Deze editie was net als alle anderen spectaculair!  Maar wel met één grote verbetering is dat bijna alle zeilers zich veel beter had voorbereid dus kon iedereen prima zeilen en zich staande houden in de straffe, dikke 5 bft. , 27-30KM/h. De meesten hadden dus ook het C tuig op de boot.  Dit maal hadden we de zaal op de eerste verdieping ter beschikking en konden we direct vanuit het balkon naar de waterkant. Schitterend uitzicht over de baan met mooie wolkenpartijen, ja wat wil je als organisator nog meer!?? Blijde gezichten die allen zoveel zin hebben in deze racedag.. ik heb het niet een moment koud gehad!!.

Het eerste bakje koffie om ons lekker op te warmen zat er in dus kon het Palaver beginnen!! Olympische baan was vandaag de keuze omdat de wind uit NW kwam en goede overzicht op de baan de houden. Ruime startlijn voor de 20 boten aan de start. Indringboei is onmisbaar en voorkomt veel schade. Bakboord ronding van de boeien en de regels bij de start. Dus niet veel later konden we beginnen met de race! Vandaag ikzelf als wedstrijdleider en niet meegezeild om de punten. Genoeg ondersteuning gekregen van Wietske, Marijke en na de lunch van Wim Bakker die helaas uitviel wegens elektronica pech. Heel jammer Wim want je stond er tot de pauze prima voor!  De starts gingen super en op het water nauwelijks aanvaringen of voorrangsproblemen.  Zo af en toe een boot doe uitviel en roeisessies. Dat was wel een dingetje. Voortaan is een BB motor echt noodzakelijk.  Deze komt er dan ook. Met deze wind is het roeien bijna niet te doen. Gelukkig werd de wind niet nog sterker anders hadden we toch echt een uitdaging.

Na een prima lunch pauze konden we nog 8 races varen en kwamen we op 15 gezeilde races. Voor mij was het ook tof om toch nog even mee te varen omdat Wim aanbood de leiding op zich te nemen. Waarvoor nogmaals dank Wim! Marijke, de vriendin van Taede hielp bij de startlijn. Erg fijn en bijzondere dank. Uiteraard hopen wij dat ze er vaker bij kan zijn. Wietske ook dank voor je hulp en aanwezigheid. 

Oscar Vijver was vandaag de snelste met de Magoo en mag de wisseltrofee een jaar in bezit hebben. Gefeliciteerd Oscar!

2de plaats Taede de Jong met zijn GOTH XP!

Tjakko Keizer wederom beresterk met zijn Dragonforce 65 met een overall 3de plaats en 1ste van de RG65 B klasse ( Affinity en DF65) Eldert Zandijk voer heel verdienstelijk mee met de Affinity en laat zien dat de boot zich heel goed staande houdt. Een mooie 2de plaats in de RG65B klasse.  Peter Molenaar 3de met de Dragonforce65.

Tot half vier gevaren en daarna was het tijd om de balans op te maken. Dank allen voor de hulp aan de waterkant en speciale dank voor de gastvrijheid van het restaurant “De Grote Wielen”  Ook dank aan Rudi Veltman voor zijn hulp en geduld voor het verzorgen van alle opdruk op de prijzen. Het zijn de mensen achter de schermen die we niet zien maar een enorme bijdrage leveren om dagen als deze tot een succes te maken!

Na de wedstrijd hebben we met een grote ploegen  een heerlijke tafel barbecue gedaan. Naast de zeilers waren ook vele familieleden mee ter ondersteuning en gezelligheid. Een top dag! Dat houden we vast en zie ik jullie allen graag weer volgend jaar eind april voor de 5de editie van de Friesland Bokaal!

NED 05 Peter Vulperhorst.

Uitslag wintercup Friesland Bokaal.Overall uitslag Nationale Wintercup seizoen 2016-2017. De Stegeman wisseltrofee blijft nog een jaartje in mijn bezit.. J. 

Na de zomer start het Wintercup seizoen weer met het open NK!! Dus doe je mee met de overall ranking vaar dan mee vanaf het Open NK!!Zie ook de datums voor de zomer regatta bij de agendaWintercup Zondag 26 maart 2017 BlokzijlHoe mooi kun je het hebben? Wat een top hobby! Altijd weer spannend zo'n dag. En juist ook ontspanning en ff weg van de dagelijkse stress. Dus RC zeilen met onze mooie RG65!

En dat kwam mede door het licht windje vanuit NO en mooi weer verwacht tot een 13 graden! De start van de lente! Bij voorinschrijving 14 zeilers maar onverwachts een grotere opkomst van 19 zeilers! En we misten ook nog een paar van de diehards die nooit een race willen missen! Afijn, vroeg uit de veren ( zomertijd) richting Blokzijl met rubberboot en boeien, twee boten en koffie in de auto. De boel uitgooien en opbouwen. T ging allemaal voorspoedig. Tijdens het uitleggen van de baan kwam er ineens een grijze wolk overdrijven die toch de temperatuur liet zakken tot een 6 graden. Frisjes! Maar na de lunch kwam de zon en werd t toch nog lekker! We waren ruimschoots op tijd voor de wedstrijd. Keurig netjes de Palaver om 10 uur en rond 10:20 konden we van start. Voor de lunch en na de lunch 8 races gevaren. Dus in totaal 16 races. 4 aftrek. Vandaag ook nieuwe of misschien beter gezegd oude bekenden aan het water. Wim Bakker met de GOTH van Chris Vaes aan de start en ook onder de DF65 nieuwe zeilers! Gek genoeg niemand met een Affinity. Hmm. 

De wind was verraderlijk! Draaide soms zomaar van richting zodat je ineens meters had verspeeld. Tactisch zeilen was noodzakelijk!  Super sfeer aan de waterkant met uiteraard leermomenten maar daar gaat t ook uiteindelijk om. De gezelligheid met competitie strijd! 15:00 uur de laatste wedstrijd en daarna tijd voor een borrel met de uitslag. 

Prachtige boten op t water! Tjonge…Er is  behoorlijk geïnvesteerd als je het vergelijkt met 3 jaar geleden! Snelle GOTH's, Wedge, Manta Edge, Magoo, Mali, Viperfish, Corioles, Skinny en nog veel meer! Zo snel kan t gaan. En we zijn er nog lang niet want binnenkort komen wederom nieuwe designs meezeilen! Nederland doet t zeer goed en doen mee in Europa!

Vandaag Oscar sterk met de Magoo! Oscar met een snelle boot betekend levensgevaarlijke concurrentie!  

Remco is uiteraard ook spectaculair met de Manta Edge. Een topboot is dat! En zo kan ik voor ieder wel een prachtig verslag maken! Veel GOTH’s vandaag dus een populaire boot! Het is gewoon geweldig allemaal en is goed voor onze ontwikkeling! 

Mensen wederom bedankt! Het maakt het organiseren van deze dagen mooi om te doen! Dank Henk, Wietske en Bas ( of Martijn..) voor de hulp! Gerrit, bedankt voor de prachtige foto!

Tot de volgende en laatste alweer van het Wintercup seizoen 2016-2017 in Leeuwarden, de Friesland Bokaal op 23 April!

 TeamRG65! 

 “Stegeman” National Wintercup Regatta tussenstand!!!


Beste zeilers hierbij de tussenstand van de Nationale Stegeman Wintercup Regatta 2016-2017!!. We hebben nog 1 race te gaan dus doe mee en als het je lukt je overall ranking te verbeteren! De slechtste race moet nog worden afgetrokken ( dus de tussenstand is nog zonder aftrek!) en zal na de Friesland bokaal worden berekend waaruit de uiteindelijke score voor iedereen zichtbaar wordt. Op basis van 2016 staan er nog een aantal zeilers op de lijst die helaas tot nu toe niet hebben gevaren. Hoop dat ze alsnog een keer meedoen dit jaar maar in het vorige seizoen wel enige competitie hebben meegedaan. Het is mooi om te zien dat de RG65 zeilersgroep aan het groeien is! De winnaar, ik ben bang al bekend krijgt de Stegeman Bokaal voor een jaar in bezit. Het is een wisseltrofee dus volgend jaar mag iedereen wederom strijden voor deze Nationale Trofee, de overall RG65 kampioen van Nederland!

Komende Friesland Bokaal zeil ikzelf ( Peter) niet mee (voor de prijzen!!) en organiseer deze zeildag ( WL) Vergeet niet wanneer je het leuk vindt je op te geven voor de tafel BBQ! Bij genoeg deelname kunnen we nog even gezellig napraten over dit geweldige winterseizoen! ( mail naar; petervulperhorst@gmail.com 
Daarna zal Oene de zomerregatta gaan indelen en hopelijk zien we elkaar daar dan ook weer.WINTERCUP 26 MAART 2017 BLOKZIJL

Binnenkort meer info over de zomerwedstrijden 2017

Wintercup 26 Februari 2017 Blokzijl.


Wind ZW, 3-5bft. met uitschieters 6bft. Zwaarbewolkt met af en toe wat lichte regen, 9grd.

Een mooi aantal zeilers hadden zich aangemeld deze dag dus dat zag er goed uit. Vroeg aangekomen bij de SAS, koffie zetten en de scorelijsten in orde maken. Norbert was er ook vroeg en had ervoor gezorgd dat de roeiboot klaar lag. Pim stond in de startblokken te zorgen voor een fijne bak koffie. Blokzijl zelf is druk bezig aan de waterkant met van alles en nog wat dus lagen er vele drijvende pontons half op de kant, half in het water. Het water stond hoog omdat de wind vrij sterk was en gunstig om de haven in te stuwen. Ook zijn ze het groen aan het snoeien dus qua parkeren was het wat lastig vandaag. Maar goed. Uiteindelijk hadden we allemaal een plekje en kon het optuigen beginnen. Het mooie van ons clubgebouwtje is dat het prachtig in de luwte staat met een grote overkapping. Dus iedereen kon mooi droog zijn spullen in orde maken. Ook binnen zijn er genoeg zitplaatsen om ff op te warmen. Door de winterstop is het sanitair wel een probleem want die is afgesloten. Dat heeft gelukkig niet tot hele grote problemen gezorgd. Na de eerste koffie met versnapering was het tijd voor palaver en konden we rond 10:30 van start gaan. Mooie lange baan met prima uitzicht op de startlijn. Eigenlijk de ideale omstandigheden voor een super racedag! Na de eerste race bleek toch al gauw dat een aantal de wind hebben onderschat en vielen Pim en Jan uit. Dat was heel jammer. Je had vandaag toch echt een C tuig nodig! Niet iedereen is daar goed op voorbereid. De Affinity’s kondig zich trouwens prima staande houden met het B tuig en deden zeer verdienstelijk mee!  Daar hadden de dragon forces toch echt een kluif aan om voor te blijven.  Ik heb zelf niet goed gelet op de reden waarom maar vaak ligt het aan goede trim en de juiste zeilkeuzes. Tijdens de dag hebben we een aantal zeilwissel momenten ingelast zodat ieder wat verschillende zeilen kon proberen. De lunch kon worden genuttigd in het restaurant bij de sluis. Peter bleef achter met een paar mannen om op de spullen te passen en alvast de eerste 8 races te noteren. Gelukkig kwam Willen en Henk ff langs die de dicteermachine weer aan de praat kregen want de batterij was leeg halverwege en was bang dat de scores vanaf race 5 weg waren. Dirkjan Kann had bijna wel de pechprijs van de dag want die heeft vaak in de boeilijnen vast gezeten waardoor hij kostbare punten heeft laten liggen. Jammer Dirkjan! Volgende keer beter. Peter die was vandaag de bad eend. Na een “ in de knoopsessie” met Ad zijn snelle GOTH XP bij de boven boei leek het hem goed de boten te gaan redden om verdere averij te voorkomen. Maar helaas werd de stabiliteit iets onderschat van dit kleine overnaads roeibootje en kieperde zo achterover het water in.  Boot op de kop, zwemsessie en de wedstrijd werd even stilgelegd. Ieder achter de roeiboot aan, boot van Peter veilig gesteld. Gelukkig heeft het zeilpak zijn werk gedaan maar helaas kon de telefoon dit waterspektakel niet waarderen.  Het dicteer apparaatje ook niet dus heeft helaas 1 wedstrijd qua scores gekost en moesten we handmatig verder met schrijven. T zijn van die dagen dat er toch veel mis kan gaan. We hebben er ook van geleerd dat in de wintertijd we ervoor moeten gaan zorgen dat een zwemvest dragen in de boot verplicht wordt. Gelukkig gebeurde de zwemsessie direct aan de waterkant en niet midden op het water want dan had het misschien heel anders kunnen aflopen in dit ijskoude water.

Na deze onderbreking en kledingwissel konden we toch heel prettig verder zeilen en hebben we het gered t/m 14 races! Ik wil bij deze iedereen nogmaals bedanken voor de goede zorgen en samenwerking! Het was een bere gezellige dag! Hopende dat de volgende race iets gemakkelijker gaat qua organisatie. Alle hens aan dek met minder averij op alle fronten.  Aangezien ondergetekende nog geen foto van de scorelijst kan maken hierbij een opsomming van de uitslag:

14 races minus 3 aftrek:

1: PeterNED05, 11 punten. 2: Dirkjan KannNED36, 32 punten. 3: Oscar VijverNED18, 34 punten. 4: NorbertNED99,39 punten. 5: Tjakko KeizerNED180,47punten. 6:Eldert ZandijkNED188, 66 punten. 7: Martin VijverNED84, 72 punten. 8: Rob InnemeeNED19, 74 punten. 9: RonaldNiezenNED29,90 punten. 10: Ad vdNatNED115, 99punten. 11: Meindert de JongNED86, 102 punten. 12: Wimvan OostenNED02 ( DNF) 139 punten. 13: JandeWaardNED75 ( DNF) 154 punten.

Om 16:00 uur konden we na de verloting van de prijzen, beschikbaar gesteld door Rudi Veltman van RCzeilen allen toch tevreden huiswaarts keren.

Tot de volgende race op 26 maart! ( Locatie volgt nog)
Peter NED05

( toch foto’s kunnen redden uit de natte telefoon… hierbij)

 Wintercup RG65 Almere 5 Februari 2017 ( inhaal race)


Wat in eerste instantie te zijn voorspelt was hoge kans op regen en veel wind. Maar gaandeweg de week zag het er naar uit dat we wederom een wind loze dag zouden krijgen die ook nog eens zou draaien. Kortom.. niet echt top om je boot nat te maken.. Deze winter is eigenlijk best wel kenmerkend ten opzichte van de anderen. Geen wind… of veel te veel!


Aangekomen in Almere bleek dit ook het geval te zijn. Glad water met een heel licht zuchtje wind. Taede is onze wedstrijdleider in Almere heeft het daar prima voor elkaar. Het is daar prettig zeilen. Groot compliment voor Taede! Want niet alleen als organisator is hij goed bezig. Ook in de ontwikkeling van de RG65 doet hij veel werk voor velen onder ons zoals het maken van mooie zeilen! ( DOLPIN)


De koffie is super en de catering dik voor elkaar. Sterker nog de dames Wilma en Clasien namen spontaan de verzorging in handen en hebben het super geregeld. Dank daarvoor!


Tijdens de dag moest regelmatig de baan verlegt worden door alle veranderingen van het zuchtje wind. Een extra pauze in lassen was noodzakelijk in de hoop dat er toch nog een beetje wind zou komen. En ja, deze keuze was juist. De wind draaide naar het noordwesten en zowaar een windje 3! Dus hebben we toch nog 12 races kunnen varen.


Uitslag Almere:Ook kunnen we spreken van een top opkomst van zeilers! 20 boten aan de start! We kunnen stellen dat we het goed voor elkaar hebben in Nederland want onze buurlanden kijken hun ogen uit dat er zoveel actieve zeilers zijn. Ik denk dat dit toch wel het resultaat is van onze enorme inzet om wedstrijden uit te zetten. We leven van fanatieke vrijwilligers die zelf de schouders er onder zetten en iets in hun regio organiseren. Het is altijd een enorme bak werk kan ik je vertellen. Mede ook omdat de sfeer zo geweldig is aan de waterkant. Er is altijd wel eens een klein meningsverschilletje maar dat wordt toch altijd onder een hapje of drankje opgelost. We hebben geen vereniging zoals in landen als Engeland. Dus goud voor NL! Een paar opmerkelijke ontwikkelingen is dat menig Dragon Force zeiler overstapt naar een echte RG65. ( of zorgt voor een RG65 tijdens onze races en de DF65 bewaard voor deze restricted class DF65 wedstrijden.) Daarentegen de start van de Affinity zeilers. ( goedkope instapper).

We zien iedereen graag terug op zondag 26 Februari in de haven van Blokzijl!

Sfeer impressie zie foto’s


Tevens een tussenstand van de “Stegeman” Wintercup regatta 2016-2017.  (Nog zonder aftrek.)Maximaal punten per race is 100pt. DNS = 110pt. Aantal deelnemers : 100 x eindstand is je score. Hoe meer zeilers per race hoe lager je score dus telt zwaarder mee in je voordeel.  Maximaal 1 race aftrek per seizoen. Na laatst gevaren Wintercup wordt de Stegeman Wisseltrofee uitgereikt aan de winnaar met laagst aantal punten.


Namens het RG65Team NL

Wintercup RG65 26 februari in Blokzijl

Alle RG65 modelzeilboten zijn welkom, waaronder dus ook de DF65 en Affinity.

Het clubgebouw is vanaf 09:30 geopend, en we varen van

10:15 uur  laatste start  15:30 uur

Het inschrijfgeld is €5 en deze graag terplekke betalen.

De lunch en koffie/thee/fris zijn verzorgd en inclusief!

We varen volgens de zeil instructies RG65, zie www.rg65.nl

Hou de mededelingen op de facebook groep RG65 Nederland of op de websites in de gaten voor eventuele aanpassingen i.v.m. weersomstandigheden.

Schrijf je in  oenerozendal1@gmail.com


Locatie: WSV Noorderplassen West, Boelijn 70, 1319CS, Almere

Tot in Almere !


VOLG DE WEBSITES